Oula Silvennoinen är docent i europeisk historia vid Helsingfors universitet. Hans forskningsintressen omfattar polisens historia, holocaust- och folkmordsforskning samt fascimens och den radikala nationalismens historia. Hans doktorsavhandling från 2008 handlade om samarbete mellan Finlands och Tysklands säkerhetspoliser åren 1933–1944.

Inom forskningsprogrammet handlar hans delstudie om skogsindustrins inverkan på politisk kultur 1930–1980. Han kommer att studera nätverk mellan nyckelpersoner ur pappersindustrin som var politiskt aktiva. Syftet med studien är att på individnivå beskriva det gränssnitt mellan ekonomi och politik som är svårbegripbart. Genom en detaljerad analys är det möjligt att jämföra de ekonomis-politiska eliters anpassningsstrategier med geopolitiska och världsekonomiska förändringar samt konsekvenser av dessa strategier för de två nordiska demokratiers utveckling. Perioden omfattar framväxten, blomstringstiden och begynnande uppluckringen av en samarbetskapitalism som bygger på internationellt samarbete. Under 1930–1980 ifrågasattes denna enhetskultur samtidigt som de geopolitiska realiteterna för Sverige och Finland under 1900-talet gled isär.

Kontaktuppgifter

Oula Silvennoinen
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PL 59
FI-00014 Helsingin yliopisto

S-posti: oula.silvennoinen(at)helsinki.fi
tel. +358 9 191 23287
mob. +358 50 433 7345

Publikationer

Pohjonen, J. & Silvennoinen, O.: Tuntematon Lauri Törni, (Helsinki: Otava, 2013), 416 p.

Silvennoinen, O.: Paperisydän: Gösta Serlachiuksen elämä, (Helsinki: Siltala, 2012), 547 p. Silvennoinen, O.: Pappershjärtat. Gösta Serlachius liv, (Helsinki: Siltala, 2013) (C1)

Silvennoinen, O.: Salaiset aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-1944, (Helsinki: Otava, 2008), 477 p. In German: Silvennoinen, O.: Geheime Waffenbrüderschaft: Die sicherheitspolizeiliche Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutschland 1933-1944, Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart 17, (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010), 384 p.

Silvennoinen, O.: “Kumpujen yöhön”, Näre, S. & Kirves, J. (eds.): Luvattu maa. Suur-Suomen unelma ja unohdus (Helsinki: Johnny Kniga, 2014).

Silvennoinen, O. & Holmila, A.: “Holocaust Historiography in Finland”, Scandinavian Journal of History 2011/5, p. 605-619.

Silvennoinen, O.: “Still Under Examination: Coming to Terms with Finland’s Alliance with Nazi Germany”, Yad Vashem Studies, 37/2, 2009, p. 67-92.

Silvennoinen, O.: “Janus of the North?: Finland 1940-1944” Gilmour, J. & Stephenson, J. (ed.): Hitler’s Scandinavian Legacy, (London: Bloomsbury, 2013), p. 129-144.

Silvennoinen, O.: “Finland, the ‘Vernichtungskrieg’ and the Holocaust”, Seeberg, M. L., Levin, I. & Lenz, C. (eds.): The Holocaust as Active Memory: The Past in the Present, (Farnham: Ashgate, 2013), p. 153-164.

Silvennoinen, O.: “Limits of Intentionality: Soviet Prisoners of War and Civilian Internees in Finnish Custody”, Kinnunen, T. & Kivimäki, V. (eds.): Finland in World War II, History of Warfare 69, (Leiden: Brill, 2012), p. 355-394.

Silvennoinen, O.: “Those Twelve: Deportations of Jews from Finland 1941-1942”, Muir, S. & Worthen, H. (eds.): Finland’s Holocaust: Silences of History, (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013) 26 p.