Matti Roitto (FM) har specialiserat sig på 1900-talets politiska historia och internationella relationer. Hans forskningsintressen omfattar parlamentarism, geopolitik samt kriser och återgång till freden. Roitto arbetar för tillfället vid Jyväskylä universitet som projektforskare och slutför sin doktorsavhandling om den angloamerikanska atomenergisamarbetetets inverkan på brittisk utrikespolitik samt dess förändringar 1945­1946. Han var tidigare medlem i den nationella forskarskolan inom historievetenskaper (2010–2013).

Inom forskningsprogrammet arbetar Roitto inom delprojektet som fokuserar på åren 1890–1930, en period då politisk kultur, geopolitik och ekonomi var starkt sammanlänkade. Roittos delstudie kommer att handla om samverkan mellan geopolitik och fredskriser inom representativa demokratier.

Kontaktuppgifter

Matti Roitto
Historian ja Etnologian Laitos
Jyväskylän yliopisto
PL 35 40014 Jyväskylä

E-post: matti.roitto (at) jyu.fi

Publikationer

“The atomic question of 1945–1946 as an attempt of parliamentarization of British foreign policy”, Special issue of “Parliamentary History”.  Forthcoming in 2015.

“Valkoista paperia kloorilla” Teoksessa “Patruuna-ajasta Euroopan reunalle” Kuusankoski, Paperiliiton osasto 19, 2006, p.104–119.