Kjell Östberg är professor och forskningsledare vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. Hans forskning har framför allt handlat om demokratiseringsprocesser och nya och gamla sociala rörelser i Sverige, till exempel kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen och 1960- och 70-talens nya sociala rörelser. Särskild uppmärksamhet har han ägnat socialdemokratin, från förra sekelskiftets utomparlamentariska folkrörelse till dagens välintegrerade och professionella maktparti . Han har också skrivit den första vetenskapliga biografin över Olof Palme och var huvudförfattare till den avslutande delen (1965–2012) av Norstedts svenska historia.

”Partier och politisk kultur. Vad har hänt med folkrörelsepartierna?”

Stommen i såväl det svenska som finska partiväsendet har fram till i våra dagar varit påtagligt stabilt. Ett karaktäristikt drag har varit den roll partier med stark förankring i folkliga rörelser, framför arbetarrörelse och landsbygdsrörelser, spelat. Projektet vill undersöka vilka följder de senaste decenniernas förändringar i förutsättningar för politiskt arbete – globalisering, europeisering, förskjutningen mellan marknad och politik och politikens professionalisering och medialisering – fått för dessa partier – och för demokratins former.

En del av undersökningen kommer att genomföras i form av ett oral history-projekt

Kontaktuppgifter

Professor Kjell Östberg
Samtidshistoriska institutet
Södertörns högskola
141 89 Huddinge
Sweden

E-post: kjell.ostberg(at)sh.se
tel. +46 722 393822

Publikationer

1990 Byråkrati and reformism (Bureacracy and Reformism), Arkiv förlag

1996 Kommunerna och den svenska modellen (Local Politics and the Swedish Model), Symposion förlag

1997 Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (After Suffrage: Women’s Space after the Break-Through of Demcoracy), Symposion förlag

2002 När allting var in rörelse, 60-talsradikaliseringen och de sociala rörelserna (When Everything Was in Movement: The Radicalization of the 1960s and the Social Movements), Prisma förlag

2004, co-editor with Yvonne Svanström, Än män då, (And What About Men), Atlas förlag

2007, co-editor with Harriet Jones and Nico Randeraad, Contemporary history on trial: Europe since 1989 and the role of the expert historian, Manchester University Press

2008 I takt med tiden. Olof Palme 1927-1969, (A Man for his TIme. Olof Palme 1926-1989). Leopard förlag

2009 När vinden vände. Olof Palme 1969-1986, Leopard förlag

2013 Sverige historia 1965-2012, (The History of Sweden 1965-2012), Norstedts förlag