Jari Ojala är professor i komparativ näringslivshistoria vid Institutionen för historia och etnologi vid Jyväskylä universitet, Hans centrala forskningsområden är ekonomisk och näringslivshistoria. Han är huvudredaktör för Scandinavian Economic History Review (2015–2018), och har tidigare varit chefredaktör för Scandianvian Journal of History (2004–2009). Inom forskningsprogrammet ansvarar han för studier i ekonomi som en av demokratins drivkrafter i Finland och Sverige mellan 1890–1930.

Kontaktuppgifter:

E-post: jari.ojala@jyu.fi

Publikationer

  1. Yasushi Tanaka, Toshiaki Tamaki, Jari Ojala, Jari Eloranta (eds), Comparing Post War Japanese and Finnish Economies and Societies. Longitudinal perspectives. Routledge Studies in the Modern World Economy. Abingdon: Roudledge 2015. ISBN 978-0-415-65620-7 (HB). 280 pp. Ref
  2. Lamberg, Juha-Antti, Jari Ojala, Mirva Peltoniemi and Timo Särkkä (eds.), The Evolution of Global Paper Industry 1800–2050: A Comparative Analysis. World Forests Vol. 17. Dordrecht: Springer 2012. ISBN- 978-94-007-5430-0 (HB). 378 pp. Ref.
  3. Leos Müller and Jari Ojala (eds.) Information flows. New Approaches in the Historical Study of Business Information. Studia Historica 74. ISBN 978-951-746-941-8. Helsinki: SKS 2007, 311 pp. Ref.
  4. Jari Ojala (editor-in-chief), Jari Eloranta, and Jukka Jalava (eds.) The Road to Prosperity: An Economic History of Finland. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1076. ISBN 951-746-818-0. Helsinki: SKS 2006. 343 pp.
  5. Juha-Antti Lamberg, Juha Näsi, Jari Ojala, and Pasi Sajasalo, The Evolution of Competitive Strategies in Global Forestry Industries: Comparative Perspectives. World Forests Vol. IV. Dordrecht: Springer 2006. ISBN-10 1-4020-4015-6 (HB). 317 pp. Ref.
  6. Jari Ojala, Pirita Frigren, Jari Eloranta, Lönade det sig att gå till sjöss? Arbetarnas löner till sjöss och på land i 1800-talets Sverige och Finland. Historisk Tidskrift (Sverige) 134 (3), 2014, 434 – 461, ref
  7. Juha-Antti Lamberg, Arjo Laukia, and Jari Ojala, The anatomy and causal structure of a corporate myth: Nokia by the book. Management and Organizational History, 9 (3), 2014, 235-255. Ref.
  8. Jari Ojala, Jaakko Pehkonen, and Jari Eloranta, Desertions in nineteenth-century shipping: modelling quit behaviour. European Review of Economic History 17 (1), 2013, pp. 122-140, Ref.
  9. Joonas Järvinen, Juha-Antti Lamberg, Johan-Peter Murmann, and Jari Ojala, Alternative Paths to Competitive Advantage: A Fuzzy-Set Analysis of the Origins of Large Firms. Industry & Innovation, 16 (6), 2009, pp. 545-574, Ref. (Article was awarded for the Carolyn Dexter Award (“best foreign paper”) in 2009 Academy of Management Annual Meeting (August 7-11, 2009 – Chicago, Illinois, USA)
  10. Jari Ojala and Vilma Luoma-aho, Stakeholder relations as social capital in early modern international trade. Business History Vol. 50, No. 6, 2008, pp. 749—764, Ref.