Anu Koivunen är professor i filmvetenskap vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet. Hon disputerade vid Åbo universitet 2003, och är docent vid Helsingfors och Tammerfors universitet sedan 2004. Hon har studerat finsk film och TV historia, genus och makt i media, nya finska dokumentärfilmer, samtida berättelser om sverigefinnar samt medierade känslokulturer. Hennes pågående forskning, finansierad av Koneen Säätiö / Kone Foundation handlar om intimitetens estetik i Jörn Donners filmer (1963-1973). Koivunen deltar aktivt i samhällsdebatten, exempelvis som kolumnist för Hufvudstadsbladet, som bloggare för Vetenskapsjournalister i Finland (www.tiedetoimittajat.fi) samt på twitter (@anukoivunen).

”Radions och televisionens nationella offentligheter”

I delprojektet undersöks radions och televisionens roll i formandet och upprätthållandet av nationell offentlighet i Finland och Sverige och därmed rundradions (broadcasting) betydelse för det som Tony Judt kallat för “nationalstaternas guldålder”. Koivunen fokuserar på dramaproduktionen som historiskt sett haft en framstående plats inom public service -verksamheten, inte enbart i Finland och Sverige utan även i Storbritannien, Danmark och Tyskland. Radio- och tv-dramatiken har förkroppsligat visionen om rundradion som kulturell institution men därtill har haft uppdraget att vinna allmänhetens förtroende och behålla dem som villiga licensbetalare. Utvalda nedslag i dramaproduktioner, debatter, programkartor och insamlade tv-minnen studeras för att belysa hur rundradion å ena sidan iscensatte en nationell politisk och kulturell offentlighet (folkhem, nation), å andra sidan medierade medborgares plats i/förhållande till världen. Därmed studeras rundradions roll i iscensättningen, medieringen och hanteringen av politiska antagonismer och kompromisser från 1950-talet till 1980-talet. Studien är tilltänkt att belysa dramaproduktionens roll för nationsbygge och demokrati samt fördjupa den historiska analysen av skillnader och likheter i den svenska och finländska politiska offentligheten.

Kontaktuppgifter

Anu Koivunen
+358405752760
+46736928466
Epost: anu.koivunen(at)ims.su.se

Publikationer

“The Promise of Touch: turns to affect in feminist film theory”. In Laura Mulvey & Anna Backmann Rogers (eds) Feminisms. The Key Debates Vol. 5. Amsterdam: Amsterdam University Press (forthcoming 2015).

“Hela folkets teater? Televisionsteatrarna i Finland från 1960-talet till 1980-talet Hela folkets teater? Televisionsteatrarna i Finland från 1960-talet till 1980-talet”. In: Juhani Wiio (ed.) Den finska televisionens milstolpar. Program och programproduktion under fem årtionden. Göteborg: Nordicom, 2014, 165–175.

“Uncanny motions: facing death, morphing life” in Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media and Culture 35:2 (Spring 2013), 248–262.

“Talking Heads, Imagined Communities: Steam of Life and the Affective Politics of Intimate Documentary”, Journal of Scandinavian Cinema, 2:2, 2012, 97–112.

“Force of Affects, Weight of Histories in Love is a Treasure (2002). In: Carnal Aesthetics: Transgressive Body Imagery and Feminist Politics, edited by Bettina Papenburg and Marta Zarzycka. London: I.B. Tauris, 2012, 89–101.

“Party Apps and Other Citizenship Calls”, in Moving Data. The iPhone and My Media, edited by Pelle Snickars & Patrick Vonderau. Columbia University Press 2012, 223–237.

“An Affective Turn? Reimagining the subject of feminist theory”, in Marianne Liljeström & Susanna Paasonen (eds) Disturbing Differences: Working with Affect in Feminist Readings. London: Routledge 2010, 8-28.

“Confessions of a Free Woman: telling feminist stories in postfeminist media culture”, Journal of Aesthetics & Culture, Vol. 1, 2009 DOI: 10.3402/jac.v1i0.4644

“Soulfulness, Sichtbarkeit and the Sexual Politics of National Cinema”, in Tytti Soila (ed.): Stellar Encounters: Stardom in Popular European Cinema (London: John Libbey Publ, 2009.), 2009.)

“Do you remember Monrépos?: Melancholia, Modernity and Working-Class Masculinity in The Man Without a Past (Aki Kaurismäki 2002)” in Claire Thomsen (ed.) Northern Constellations.New Readings in Nordic Cinema. London, Norvik Press 2006, 133-148.

Performative Histories, Foundational Fictions. Gender and Sexuality in Niskavuori Films. Studia Fennica Historica. Finnish Literature Society, Helsinki, 2003. 425 s. Doctoral dissertation.