Ainur Elmgren är verksam som postdoktoral forskare vid Helsingfors universitet. Hon disputerade i historia vid Lunds universitet på en avhandling om stereotyper, nationella identiteter och historiebruk i Finland under 1920- och 1930-talet. Hon har deltagit i begreppshistoriska forskningsprojekt som Nordic Openness och The Political Rhetoric of Isms, där hon bland annat bidragit med studier om populism i Norden. Som forskare vid Nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet har hon också fått stöd från stiftelsen Kone för ett eget projekt om kommunism som politisk identitet efter Sovjetunionens fall.

Ainur Elmgren har tidigare arbetat på en biografi om journalisten och publicisten Erkki Valas verksamhet som en tvåspråkig offentlig intellektuell som satte nationalstatens ideologiska gränser på prov. Inom detta projekts ramar kommer hon att utforska Valas kontakter i och utanför Norden och hans ideologiska vandel från ”nationell kosmopolit” med anknytning till Paneuropa-rörelsen till EEC-motståndare på marxistisk och socialistisk bas efter andra världskriget. Valas verksamhet kommer att kontextualiseras med granskningar av den aktuella tidsperiodens offentliga debatter och kamper om yttrandefrihetens gränser, och den roll som internationella kontakter och geopolitiskt tänkande har spelat för oliktänkande och anpassade.

Kontaktuppgifter

ainur.elmgren@iki.fi
+358(0)401946999
Nätverket för Europaforskning
PB 54
FIN-00014 Helsingfors universitet

Publikationer

Elmgren, A (2015), ‘The Nordic Ideal: Openness and Populism According to the Finns Party’. N Götz & C Marklund (eds), The Paradox of Openness Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus, 6, International Studies in Sociology and Social Anthropology, no. 126, Brill 2015, s. 91-119.

Elmgren, A (2013), ‘Power and Society in Finland: Change and Continuity’. Journal of Contemporary European Studies, vol 21, no. 3, pp. 397-412.

Elmgren, A (2013), ‘The Jesuit Stereotype: An Image of the Universal Enemy in Finnish Nationalism’. in YM Werner & J Harvard (eds), European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective. European Studies, vol. 31, Rodopi, Amsterdam – New York, pp. 191-205.

Elmgren, A (2008), Den allrakäraste fienden: Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939. 1 edn, Sekel Förlag, Lund.

Elmgren, A (2006), ‘Den allrakäraste fienden – Sverige som hot och hopp i mellankrigstidens Finland’. in K-G Karlsson, E-H Ulvros & U Zander (eds), Historieforskning på nya vägar. Nordic Academic Press, Lund.