Plats: Hanaholmen, Esbo

Tidpunkt: 2.11.2015 kl 13-16:30

 

Finlands och Sveriges ekonomier både påminner om och skiljer sig ifrån varandra. Under 1990-talet skedde stora politiska omvälvningar på olika håll av Europa, som även återspeglade sig på utvecklingen i Sverige och Finland. Den ekonomiska lågkonjunkturen på 1990-talet, inträdet i EU samt 2010-talets utmaningar för finansieringen av våra välfärdsmodeller har förändrat villkoren för Sveriges och Finlands ekonomier. Samtidigt är premisserna för våra länders konkurrenskraft olika; Finland tacklar som bäst stora ekonomiska utmaningar – har detta konsekvenser för demokratiutvecklingen? Hur har Finland och Sverige utvecklats i en global världsekonomi och hur har våra demokratier påverkats av kapitalets fria rörlighet, internet och internationella avtal?

Då flera stater är ekonomiskt framgångsrika, men skiljer sig långt angående demokratins principer, kan man också ifrågasätta hur demokratin skall klara sig i en situation där marknadsekonomin fungerar oberoende av den? Vilka utmaningar ställer den globala ekonomin för våra välfärdssamhällen och för vår demokratiutveckling?

Seminariet modereras av professor Henrik Meinander, Helsingfors universitet

PROGRAM OCH INBJUDAN

Deltagandet är avgiftsfritt men förutsätter en förhandsanmälan senast måndag 26.10. genom länken ovan.

Språk: Finska, svenska. Simultantolkning.

Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, projektet Demokratins drivkrafter, Kulturfonden för Sverige och Finland

Tilläggsinformation: programkoordinator Jonna Similä, jonna.simila@hanaholmen.fi, 0406495454