Synnyin 1954 ja kasvoin Tukholman pohjoisissa esikaupungeissa. Toimittajatutkinnon jälkeen ja muutamia vuosia ammatissa toimittuani aloitin historian opinnot Tukholman yliopistossa. Väitöskirjani Elitens svängrum. Första kammaren, staten och moderniseringen 1867–1886 valmistui 1994. Sen jälkeen tutkin ruostalaisia virkamiehiä 1800-luvulla, ja osallistuin norjalais-ruotsalaiseen tutkimusprojektiin Norjan ja Ruotsin unionin purkautumisesta 1905. Kiinnostukseni Norjaan on säilynyt, ja olen esimerkiksi selvittänyt Norjan vuoden 1814 perustuslakia. Muutaman vuoden ajan johdin Ruotsin konservatiivipuolueen Moderaterna historiahanketta, ja sitä kauttta 1900–2000-lukujen aatteet ja politiikka tulivat osaksi tutkimusintressejäni. Hiljattain sain päätökseen Tukholman kunnallispolitiikkaa vuoden 1945 jälkeen selvittäneen tutkimushankkeen Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945–2014. Pohjoismainen perspektiivi saa nyt jatkoa suomalais-ruotsalaisessa Demokratian voimavirrat -hankkeessa, kuten myös kiinnostukseni kirjoittaa populaarihistoriaa.

Tässä tutkimusohjelmassa selvitän suomenruotsalaisten järjestöjen Ruotsalaisen kansanpuolueen ja Suomenruotsalaisten sosialidemokraattien (vuoteen 1997 saakka Suomen Ruotsalainen Työväenliitto) historiakäsityksiä. Tutkimus ulottuu itsenäisyyden alusta nykyaikaan. Historiakäsityksellä tarkoitetaan tässä yhtäältä sitä, miten tulkinnat historiallisista tapahtumista vaikuttavat liikkeiden politiikkaan, ja toisaalta sitä, miten käsitykset kehityksestä, moderniteetista ja edistyksestä kudotaan ideologisiin yhteyksiinsä. Keskiössä on puolueen toiminta, mutta erityisesti RKP:n osalta otetaan huomioon myös puoluetta ympäröivä kulttuurinen sfääri.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten suomenruotsalaiset liikkeet jäsentävät poliittista kulttuuriaan suhteessa sekä Ruotsiin että suomalaiseen väestöön. Myös suhtautumisella itäiseen naapuriin, geopoliittisilla muutoksilla (Neuvostoliiton-Venäjän ja Saksan vastakkainasettelut) sekä taloudellisilla muutoksilla (esim. suomenruotsalaisten muutto Ruotsiin) on merkitystä liikkeiden asemalle demokratian kehityksessä.

Julkaisuja

Elitens svängrum. Första kammaren, staten och moderniseringen 1867–1886, 1994.

“Scandinavian Liberalism — Prophets instead of Profits”, in Öystein Sörensen & Bo Stråth (ed.), The Cultural Construction of Norden, 1997.

Mellan arv och utopi. Moderata vägval under hundra år, 1904–2004, 2004.

”Den politiska kulturen”, i Jacob Christensson (red.), Det moderna genombrottet. Signums svenska kulturhistoria, del VII, 2008.

Hundra år av svensk politik, 2009.

Norden runt i tvåhundra år. Jämförande studier om liberalism, konservatism och historiska myter, 2010.

”Politikens tjänstemän. Stadens glömda makthavare”, i Torbjörn Nilsson (red.), Stockholm blir välfärdsstad. Kommunalpolitik i huvudstaden efter 1945, 2011

Statsministern (tillsammans med fotograf Henrik Montgomery), 2011.

”1809 och de moderna svenska byråkraterna”, i Bård Frydenlund & Odd Arvid Storsveen (red.), Veivalg for Norden, 2013

”Nyliberalismens spöke och Moderaternas politik”, i Anders Ivarsson Westerberg, Ylva Waldemarson & Kjell Östberg (red.), Det långa 1990-talet. När Sverige förändrades, 2014.

Staden mellan vågorna. Stockholmspolitik i brytningstider 1945–2014, 2014.