Oula Silvennoinen on Helsingin yliopiston Euroopan historian dosentti. Hänen tutkimuskohteisiinsa on kuulunut poliisi-instituutioiden ja poliisitoiminnan historia, holokaustin ja kansanmurhien tutkimus sekä eurooppalaisen fasismin ja radikaalin kansallismielisyyden historia. Hänen vuonna 2008 ilmestynyt väistötutkimuksena käsitteli Suomen ja Saksan välistä turvallisuuspoliisiyhteistyötä vuosina 1933-1944. Oula Silvennoinen työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopistossa.

Oula Silvennoisen tutkimus käsittelee metsäteollisuutta poliittisen kulttuurin muokkaajana Suomessa ja Ruotsissa vuosina 1930-1980. Tutkimuksen päämetodina on lähinnä paperiteollisuuden piirissä toimineiden poliittisesti aktiivisten avainhenkilöiden verkostojen analyysi. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata muuten vaikeasti tavoitettavaa talouden ja politiikan rajapintaa konkreettisella henkilötasolla. Yksityiskohtaisen analyysin avulla on mahdollista vertailla taloudellis-poliittisen eliitin sopeutumisstrategioita tutkimusajanjakson geopoliittisiin ja maailmantaloudellisiin muutoksiin sekä näiden strategioiden seurauksia kahden pohjoismaisen demokratian kehitykselle. Tutkimusajanjakso kattaa toimialan kansainväliseen yhteistoimintaan nojanneen yhteistyökapitalismin nousun, kukoistuksen ja alkaneen taantuman. Tämä yhtenäiskulttuuri joutui kuitenkin tutkimusajanjakson puitteissa perusteelliseen murrokseen, samalla kun geopoliittiset todellisuudet Suomessa ja Ruotsissa 1900-luvun mittaan erkanivat toisistaan.

Yhteystiedot

Oula Silvennoinen
Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PL 59
FI-00014 Helsingin yliopisto

S-posti: oula.silvennoinen(at)helsinki.fi
tel. +358 9 191 23287
mob. +358 50 433 7345

Julkaisuja

Pohjonen, J. & Silvennoinen, O.: Tuntematon Lauri Törni, (Helsinki: Otava, 2013), 416 p.

Silvennoinen, O.: Paperisydän: Gösta Serlachiuksen elämä, (Helsinki: Siltala, 2012), 547 p. Silvennoinen, O.: Pappershjärtat. Gösta Serlachius liv, (Helsinki: Siltala, 2013) (C1)

Silvennoinen, O.: Salaiset aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-1944, (Helsinki: Otava, 2008), 477 p. In German: Silvennoinen, O.: Geheime Waffenbrüderschaft: Die sicherheitspolizeiliche Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutschland 1933-1944, Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart 17, (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010), 384 p.

Silvennoinen, O.: “Kumpujen yöhön”, Näre, S. & Kirves, J. (eds.): Luvattu maa. Suur-Suomen unelma ja unohdus (Helsinki: Johnny Kniga, 2014).

Silvennoinen, O. & Holmila, A.: “Holocaust Historiography in Finland”, Scandinavian Journal of History 2011/5, p. 605-619.

Silvennoinen, O.: “Still Under Examination: Coming to Terms with Finland’s Alliance with Nazi Germany”, Yad Vashem Studies, 37/2, 2009, p. 67-92.

Silvennoinen, O.: “Janus of the North?: Finland 1940-1944” Gilmour, J. & Stephenson, J. (ed.): Hitler’s Scandinavian Legacy, (London: Bloomsbury, 2013), p. 129-144.

Silvennoinen, O.: “Finland, the ‘Vernichtungskrieg’ and the Holocaust”, Seeberg, M. L., Levin, I. & Lenz, C. (eds.): The Holocaust as Active Memory: The Past in the Present, (Farnham: Ashgate, 2013), p. 153-164.

Silvennoinen, O.: “Limits of Intentionality: Soviet Prisoners of War and Civilian Internees in Finnish Custody”, Kinnunen, T. & Kivimäki, V. (eds.): Finland in World War II, History of Warfare 69, (Leiden: Brill, 2012), p. 355-394.

Silvennoinen, O.: “Those Twelve: Deportations of Jews from Finland 1941-1942”, Muir, S. & Worthen, H. (eds.): Finland’s Holocaust: Silences of History, (Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013) 26 p.