Matti Roitto (FM) on erikoistunut 1900-luvun poliittiseen historiaan ja kansainvälisiin suhteisiin. Hänen kiinnostuksenkohteisiinsa kuuluvat etenkin parlamentarismi, geopolitiikka sekä kriisit ja rauhaanpaluu. Hän työskentelee tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa projektitutkijana ja viimeistelee väitöskirjaansa angloamerikkalaisen atomienergiayhteistyön vaikutuksista Britannian (ulko)politiikkaan, ja sen muutoksiin vuosina 1945–1946. Roitto on ollut historiatieteen valtakunnallisen tutkijakoulun täysjäsen vuosina 2010–2013.

Demokratins Drivkrafter -tutkimusohjelmassa Roitto  työskentelee Jyväskylän osaprojektissa, joka koskee lähinnä  vuosia 1890–1930. Aikakauden merkittävin erityispiirre on ehkä ollut se, että niin poliittinen kulttuuri, geopolitiikka kuin talous olivat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Tässä kontekstissa Roitto keskittyy pääasiassa edustuksellisten demokratioiden rauhankriisien ja erityisesti geopolitiikan keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä merkitykseen demokratian voimavirtoina Itämeren alueen geopoliittisilla erityispiirteillä, esimerkiksi suurvaltaintresseillä on ollut omat vaikutuksensa, jopa haasteensa Suomen ja Ruotsin demokratioiden kehityksessä. Tarkoituksena on saada huomioitua myös laajempi Eurooppalainen konteksti vaikutuksineen. Yhdessä Petri Karosen ja Jari Ojalan kanssa Roitto tutkii myös geopolitiikan, talouden ja poliittisen kulttuurin keskinäisiä suhteita demokratian voimavirtoina.

Yhteystiedot

Matti Roitto
Historian ja Etnologian Laitos
Jyväskylän yliopisto
PL 35 40014 Jyväskylä

Sähköposti: matti.roitto (at) jyu.fi

Julkaisuja

“The atomic question of 1945–1946 as an attempt of parliamentarization of British foreign policy”, Special issue of “Parliamentary History”.  Forthcoming in 2015.

“Valkoista paperia kloorilla” Teoksessa “Patruuna-ajasta Euroopan reunalle” Kuusankoski, Paperiliiton osasto 19, 2006, p.104–119.