Kjell Östberg on professori ja tutkimusjohtaja Södertörnin yliopiston aikalaishistorian laitoksella (Samtidshistoriska institutet). Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet demokratisoimisprosesseja ja uusia ja vanhoja ruotsalaisia yhteiskunnallisia liikkeitä, kuten naisliikettä, raittiusliikettä ja 1960­–1970-lukujen uusia sosiaalisia liikkeitä. Hän on tutkinut erityisesti sosialidemokratiaa edellisen vuosisadan vaihteen ulkoparlamentaarisesta kansanliikkeestä tämän päivän hyvin integroituneeksi ja ammatillistuneeksi valtapuolueeksi. Östberg on myös kirjoittanut ensimmäisen tieteellisen monogragfian Olof Palmesta ja toiminut Nordstedtsin julkaiseman Ruotsin historian viimeisen osan (1965–2012) pääkirjoittajana.

”Puolueet ja poliittinen kulttuuri. Mitä on tapahtunut kansanliikepuolueille?”

Niin ruotsalaisen kuin suomalaisen puoluelaitoksen ydin on näihin päiviin saakka ollut huomattavan stabiili. Niille tunnusmerkillistä on ollut kansanliikkeisiin – erityisesti työväenliikkeeseen ja maaseutuliikkeisiin – vahvasti juureutuvien puolueiden keskeinen merkitys. Osatutkimushankkeessa selvitetään, mitä seurauksia viime vuosikymmeninä tapahtuneilla poliittisen toiminnan ehtojen muutoksilla – globalisaatio, eurooppalaistuminen, markkinoiden ja politiikan muuttuneet suhteet, politiikan ammattimaistuminen ja medialisoituminen – on ollut näille puolueille ja demokratian muodoille. Osa tutkimuksesta suoritetaan oral history -metodilla.

Yhteystiedot

Professor Kjell Östberg
Samtidshistoriska institutet
Södertörns högskola
141 89 Huddinge
Sweden

E-post: kjell.ostberg(at)sh.se
tel. +46 722 393822

Julkaisuja

1990 Byråkrati and reformism (Bureacracy and Reformism), Arkiv förlag

1996 Kommunerna och den svenska modellen (Local Politics and the Swedish Model), Symposion förlag

1997 Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska genombrottet (After Suffrage: Women’s Space after the Break-Through of Demcoracy), Symposion förlag

2002 När allting var in rörelse, 60-talsradikaliseringen och de sociala rörelserna (When Everything Was in Movement: The Radicalization of the 1960s and the Social Movements), Prisma förlag

2004, co-editor with Yvonne Svanström, Än män då, (And What About Men), Atlas förlag

2007, co-editor with Harriet Jones and Nico Randeraad, Contemporary history on trial: Europe since 1989 and the role of the expert historian, Manchester University Press

2008 I takt med tiden. Olof Palme 1927-1969, (A Man for his TIme. Olof Palme 1926-1989). Leopard förlag

2009 När vinden vände. Olof Palme 1969-1986, Leopard förlag

2013 Sverige historia 1965-2012, (The History of Sweden 1965-2012), Norstedts förlag