Jari Ojala on vertailevan liiketoimintahistorian professori Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella. Hän on erikoistunut etenkin talous- ja liiketoimintahistoriaan. Hän on Scandinavian Economic History Review’n päätoimittaja (2015–2018) ja on aiemmin ollut Scandianvian Journal of Historyn päätoimittaja (2004 –2009). Demokratian voimavirrat -hankkeessa professori Ojalan vastuualueella on tutkia talouden merkitystä demokratiakehityksen voimavirtana Suomessa ja Ruotsissa 1890–1930.

Sähköposti: jari.ojala@jyu.fi

Julkaisuja

  1. Yasushi Tanaka, Toshiaki Tamaki, Jari Ojala, Jari Eloranta (eds), Comparing Post War Japanese and Finnish Economies and Societies. Longitudinal perspectives. Routledge Studies in the Modern World Economy. Abingdon: Roudledge 2015. ISBN 978-0-415-65620-7 (HB). 280 pp. Ref
  2. Lamberg, Juha-Antti, Jari Ojala, Mirva Peltoniemi and Timo Särkkä (eds.), The Evolution of Global Paper Industry 1800–2050: A Comparative Analysis. World Forests Vol. 17. Dordrecht: Springer 2012. ISBN- 978-94-007-5430-0 (HB). 378 pp. Ref.
  3. Leos Müller and Jari Ojala (eds.) Information flows. New Approaches in the Historical Study of Business Information. Studia Historica 74. ISBN 978-951-746-941-8. Helsinki: SKS 2007, 311 pp. Ref.
  4. Jari Ojala (editor-in-chief), Jari Eloranta, and Jukka Jalava (eds.) The Road to Prosperity: An Economic History of Finland. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1076. ISBN 951-746-818-0. Helsinki: SKS 2006. 343 pp.
  5. Juha-Antti Lamberg, Juha Näsi, Jari Ojala, and Pasi Sajasalo, The Evolution of Competitive Strategies in Global Forestry Industries: Comparative Perspectives. World Forests Vol. IV. Dordrecht: Springer 2006. ISBN-10 1-4020-4015-6 (HB). 317 pp. Ref.
  6. Jari Ojala, Pirita Frigren, Jari Eloranta, Lönade det sig att gå till sjöss? Arbetarnas löner till sjöss och på land i 1800-talets Sverige och Finland. Historisk Tidskrift (Sverige) 134 (3), 2014, 434 – 461, ref
  7. Juha-Antti Lamberg, Arjo Laukia, and Jari Ojala, The anatomy and causal structure of a corporate myth: Nokia by the book. Management and Organizational History, 9 (3), 2014, 235-255. Ref.
  8. Jari Ojala, Jaakko Pehkonen, and Jari Eloranta, Desertions in nineteenth-century shipping: modelling quit behaviour. European Review of Economic History 17 (1), 2013, pp. 122-140, Ref.
  9. Joonas Järvinen, Juha-Antti Lamberg, Johan-Peter Murmann, and Jari Ojala, Alternative Paths to Competitive Advantage: A Fuzzy-Set Analysis of the Origins of Large Firms. Industry & Innovation, 16 (6), 2009, pp. 545-574, Ref. (Article was awarded for the Carolyn Dexter Award (“best foreign paper”) in 2009 Academy of Management Annual Meeting (August 7-11, 2009 – Chicago, Illinois, USA)
  10. Jari Ojala and Vilma Luoma-aho, Stakeholder relations as social capital in early modern international trade. Business History Vol. 50, No. 6, 2008, pp. 749—764, Ref.