Janne Holmén on historiantutkija, jonka keskeisiä tutkimusaloja ovat historiankirjoituksen historia, oppikirjatutkimus, koulutushistoria, identiteetti- ja saaritutkimus. Useimmat hänen tutkimuksistaan ovat vertailevia ja käsittelevät Pohjolan ja Itämeren alueen modernia historiaa. Holmén väitteli Uppsalan yliopistossa 2006. Väitöskirjassaan hän selvitti, miten Norjan, Ruotsin ja Suomen erilaiset ulkopoliittiset asemat kylmän sodan aikana heijastuivat maiden oppikirjojen tapaan kuvata Yhdysvaltoja ja Neuvostoliittoa. Holmén on myös tutkinut sitä, miten Ruotsin vallan aikaa kuvataan suomalaisissa oppikirjoissa, sekä Itämeren saarien alueellisia identiteettejä ja historiankirjoitusta. Demokratian voimavirrat -hankkeen ohella Holmén osallistuu Spaces of Expectation –hankkeeseen, jossa hän selvittää Itämeren ja Välimeren alueen lukiolaisten mentaalisia karttoja ja historiakäsityksiä, sekä tekee Uppsalan yliopiston historian laitoksella vertailevaa tutkimusta opettajankoulutuksen kehityksestä Suomessa ja Ruotsissa.

”Uudistukset hyvinvointivaltiossa: esimerkkinä koulu”

Ruotsin ja Suomen koululaitokset ovat kehittyneet keskinäisessa vuorovaikutuksessa, ja koulutuspoliittisissa keskusteluissa ovat molemmissa maissa korostuneet samankaltaiset tavoitteet ja arvot. Ruotsi ja Suomi ovat myös olleet vastaanottajina samoille kansainvälisille vaikutteille, kuten new public management –aallolle 1990-luvulla. Näistä samankaltaisuuksista huolimatta erot maiden koululaitosten välillä ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet suuriksi, olipa kyse organisaatioista tai suoriutumisesta kansainvälisissä mittauksissa. Selittääkseen näitä erilaisia kehityskulkuja Holmén tutkii, millaista vaikutusta eri toimijoilla – valtakunnan ja kunnallisen tason poliitikoille, opettajien ammatijärjestöillä, pedagogeilla ja yliopistojen ja korkeakoulujen edustajilla – on ollut koulutuspolitiikkaan. Erityisen kiinnostuksen kohteena on se, miten nämä toimijat ovat tulkinneet tiedollisen oppimisen ja demokraattisiin arvoihin kasvattamisen merkityksiä kansanvaltaisen yhteiskunnan ylläpitämisen kannalta.

Kontaktuppgifter

Sähköposti: janne.holmen@sh.se, janne.holmen@hist.uu.se

Julkaisuja

Holmén, Janne, 2006: Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla Kriget. Summary: Political textbooks: the depiction of the USA and the Soviet Union in Norwegian, Swedish and Finnish schoolbooks during the Cold War. Uppsala: Studia Historica Upsaliensia.

Holmén, Janne & Edquist, Samuel, 2015: Islands of Identity. Södertörns högskola. (Publiceras i början av februari.)

Holmén, Janne, 2011: ”Nation Building in Kenyan Secondary School Textbooks” in Education Inquiry vol.2 no.1. pp. 79-91. Umeå University.

Holmén, Janne, 2014: ”A Small Separate Fatherland of our Own” in Island Studies Journal vol.9 no.1 pp. 135‑154. Institute of Island Studies, University of Prince Edward Island, Canada.

Holmén, Janne, 2009: ”Vikingatid och medeltid i åländsk historieskrivning”, Tankar om ursprung, ed. S. Edquist, L. Hermansson & S. Johansson, pp. 311‑328.

Holmén, Janne, 2009: ”Historiens roll i byggandet av en åländsk nationell identitet”, Tiedepolitiikka, no. 4, 2009, pp. 31‑36. (Bygger på föreläsning vid konferensen “Faller den nationella identiteten?” i Helsingfors 9-10.10.2009).

Holmén, Janne & Edquist, Samuel, 2012: ”Identities and History Writing on Islands in the Baltic Sea” in From One Island to Another: A Celebration of Island Connections. Karin Topsø Larsen (ed.) Bornholm: CRT-ISISA. pp. 73‑82.

Holmén, Janne, 2009: Finlands okända historia. Den svenska tiden 1150-1809. Magma studie 2, 2009, 117 pp. Med finskspråkig sammanfattning.

Holmén, Janne, 2011: ”Historia” i Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (ed.), 2011: Utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur. pp. 199‑208.

Holmén, Janne, 2013: ”Humorn som vapen under Kalla Kriget” i Niklas Ericsson (ed.) Samband Historia Tema. Stockholm: Sanoma utbildning. pp. 110–112.