Henrik Meinander toimii historian professorina Helsingin yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt urheiluhistoriaa, historiografiaa sekä suomalaista ja pohjoismaista 1900-luvun historiaa, minkä tuloksena on syntynyt myös monta yleisteosta. Tunnetuin näistä on yhdeksälle kielellä ilmestynyt teos Suomen historia: linjat, rakenteet, käännekohdat. Meinander toimi aikaisemmin Mannerheim-museon intendenttinä Helsingissä ja Suomi-instituutin johtajana Tukholmassa. Hän osallistuu säännöllisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, muun muassa Hufvudstadsbladetin kolumnistina.

Vuosi 1968 läpileikkauksena ja perspektiivinä

Demokratian voimavirrat Suomessa ja Ruotsissa analysoidaan läpileikkaamalla vuotta 1968, joka oli sekä poikkeuksellinen että monella tavalla myös tyypillinen kansallisvaltion kultakaudelle 1930-1980. Sinä vuonna niin suomalaista kuin ruotsalaista yhteiskuntaa ravisti monta nopeita rakenteellisia muutoksia, jotka koettelivat niiden poliittisia järjestelmiä ja kouriintuntuvasti nosti pintaan ongelmia ja haasteita demokraattisessa päätöksenteossa. Demokratia-käsitettä käytettiin tällöin esimerkiksi monipuolisemmin ja ristiriitasiemmin kuin koskaan aikaisemmin maiden historiassa. Tutkimus on jatke Meinanderin totaalihistorialliselle teokselle Suomi 1944: Sota, yhteiskunta, tunnemaisema (2009). Sen johtava menetelmä on siksi käsitellä suomalaista ja ruotsalaista yhteiskuntaa kronologisen kerronnan rinnalla eri teemojen kautta, jotka avaavat perspektiivejä myös kulttuurisen ilmapiirin, talouteen ja geopolitiikkaan niin kyseisenä mullistavana vuonna kuin myös sitä edeltävinä että seuraavina vuosina.

Julkaisuja

  1. Towards a Bourgeois Manhood: Boys’ Physical Education in Nordic Secondary Schools 1880-1940, The Finnish Society of Sciences and Letters 47:1994, Helsingfors 1994, 250 p. (Diss.)
  2. Finlands historia, del 4, Schildts: Esbo 1999, pp. 33-560; New edition: Republiken Finland igår och idag. Finlands historia från inbördeskriget till 2012, SETS: Helsingfors 2012, 560 p; Translation: Tasavallan tiellä: Suomi Kansalaissodasta 2000-luvulle, Schildts: Espoo 1999, 543 p. Translation by Paula Autio; New edition: SETS: Helsinki 2012, 559 p.
  3. “Sharp Trends, Soft Turnings. Remarks on Finnish historical research in the twentieth century”, in Frank Meyer & Jan Eivind Myhre (red), Nordic Historiography in the 20th Century: An Anthology, Oslo 2000, pp. 185-207.
  4. “On the Brink or In-between? The Conception of Europe in Finnish identity”, in Mikael af Malmborg & Bo Stråth (eds), The Meaning of Europe. Variety and Contention within and among Nations, Berg: Oxford 2002, pp. 149-168.
  5. Finlands historia: Linjer, strukturer, vändpunkter, Söderströms: Helsingfors & Atlantis: Stockholm 2006, 261 p. Revised editions 2008, paperback 2010, New edition, hardback SETS: Helsingfors 2014, 330 p. – Translations: Suomen historia: Linjat, rakenteet, käännekohdat, WSOY: Helsinki 2006, 256 p. Translation by Paula Autio. Revised paperback 2010; New edition, hardback 2014, SETS: Helsinki 2014, 326 p; История Финляндии. Пер. со шв. М., Весь мир, 2008, 238 p. (Istorija Finlandii, Moskva, Ves Mir, 2008). Translation by Zinaida Lindén; Історія Фінляндії: Лінії, структури, переломні моменти, Літературна агенція «Піраміда»: Львів 2009, 213 p. (Istorija Finljandiji: Linii, strukturii, perelomni momentii, Literaturna ahentsija ”Piramida”: Lviv 2009). Translation by Natalia Ivanitjuk; A History of Finland, Hurst: London 2011, 227 p. Translation by Tom Geddes; Soome ajalugu: Suundumused, pohijooned ja pöördepunktid, Ilmamaa: Tartu 2012, 270 p. Translation by Sirje Olesk. Somijas Vesture: Linija, strukturas, paversienpunkti, Jumava: Riga 2013, 214 p. Translation by Rute Ledina.
  6. Kekkografi och andra historiska spånor, Söderströms: Helsingfors 2008, 302 p. – Translation: Kekkografia: Historiaesseitä, Siltala: Helsinki 2010, 229 p. Translation by Matti Kinnunen.
  7. Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap, Söderströms: Helsingfors 2009, 428 p. – Translations: Suomi 1944: Sota, yhteiskunta, tunnemaisema, Siltala: Helsinki 2009, 428 p. Translation by Paula Autio; 2nd edition, Siltala: Helsinki 2012, 428 p; Фінляндія, 1944: війна, суспільство, настрої, Видавництво Темпора 2010, 294 p. (Finl’andija, 1944: Vijna, suspil’stvo, nastroji, Tempora: Kiev 2010). Translation by Oleh Korol; Фінляндія, 1944 год, Пер. со шв. М., Весь мир, 2014 (Finlandia, 1944 god, Ves Mir 2014) 346 p. Translation by Zinaida Lindén.
  8. “Finland and the Great Powers in World War II: Ideologies, Geopolitics, Diplomacy”, in Tiina Kinnunen – Ville Kivimäki (eds.), Finland in World War II: History, Memory, Interpretations, Brill: Leiden 2011, pp 49-91.
  9. ”A Separate Story? Interpretations of Finland in the Second World War”, in Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited, Nordic Academic Press: Lund 2011, pp 55-77.
  10. “Nature Boys, Supermen, Fanatics: Perspectives on Finnishness in Three Sports Novels”, The International Journal of History of Sport 12/2012, pp 1744-1758.