Eva Blomberg (s. 1952) on vuodesta 2011 toiminut professorina Södertörnin yliopistossa historian ja nykyajan tutkimuksen laitoksella sekä kulttuurin ja oppimisen laitoksella. Hän väitteli 1995 Tukholman yliopiston historian laitoksella, jossa hän on työskennellyt tutkijana ja lehtorina. Hänestä tuli dosentti 2001, ja vuosina 2004–2011 hän toimi lehtorina Mälärdalenin korkeakoulussa.

Hänen viimeaikaiset tutkimuksensa ovat keskittyneet aikalaishistoriaan ja erityisesti tasa-arvoa ja työmarkkinoita koskeviin kysymyksiin. Aiemmin hän tutkinut mediapolitiikkaa, muotia ja kuuluisuutta. Hänelle myönnettiin väitöskirjastaan Män i mörker kaksi palkintoa, ja hän on osallistunut 1997 valtiolliseen selvitystyöhön.

”Tasa-arvo, ideologia ja käytännöt”

Tasa-arvokysymys on ollut vakiintunut osa ruotsalaista politiikkaa 1970-luvulta lähtien – selkeämmin ja laajemmin kuin Suomessa. Ajatus Ruotsista edelläkävijämaana tässä suhteessa on olennainen osa ruotsalaista omakuvaa. Suomessa taas on Ruotsista poiketen ollut niin naispuolinen valtionpäämies kuin pääministeri ja henkilövaalijärjestelmästä huolimatta yhtä suuri määrä naispuolisia kansanedustajia kuin Ruotsissa. Naisten työssäkäynnissä on eroja: naisten osa-aikatyö on Suomessa epätavallisempaa kuin Ruotsissa. Samaan aikaan maiden välillä on merkittäviä samankaltaisuuksia, esimerkiksi koskien tasa-arvolakeja ja tasa-arvovaltuutetun instituutiota. Tasa-arvopolitiikkaa muovanneet voimavirrat ovat olleet niin kansainvälisiä kuin kansallisia, mutta politiikan muotoutumista tulee ennen muuta tarkastella käynnissä olevana, eri yhteiskunnallisten toimijoiden kamppailuna. Tästä johtuen tasa-arvopolitiikka on muotoutunut osana laajempia poliittisia muutoksia. Osaprojektissa vertaillaankin tasa-arvopolitiikkaa Suomessa ja Ruotsissa.

Julkaisut

Samhällets fiende: Stripakonflikten 1925-27, Stockholm 1993.

Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940, Stockholm 1995.

Vill ni se en stjärna…? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1912-1953, Lund 2006

Hallonlandet. Trädgårdens odling under 200 år, Lund 2012.

Det går an. Jämställldhetsombudsmannen 1980-2009, Lund kommande april 2015

Blomberg, Eva, Hedlund, Gun & Wottle, Martin (red.) Kvinnors företagande – mål eller medel? Stockholm 2011.

Blomberg, Eva & Niskanen, Kirsti (red.), Arbete och jämställdhet – femtio år av förändringar. SNS: Stockholm 2013.

Blomberg, Eva, Waldemarson, Ylva & Wottle, Martin, ”Jämställdhet i vår tid”, i Östberg, Kjell, Ivarsson, Anders & Waldemarson, Ylva (red.) Det långa 1900-talet. När Sverige förändrades. Borea 2014

Blomberg, Eva, Waldemarson, Ylva & Zvinkliene, Alina, “Gender Equality Policies; Swedish and Lithuanian Experiences of Nordic Ideas”, i Götz, Norbert (ed.)

The Sea of Identities. A Century of Baltic and East European Experiences with Nationality, Class, and Gender. Södertörn Academic Studies 60, 2014,