Anu Koivunen on elokuvatutkimuksen professori Tukholman yliopiston Mediatutkimuksen laitoksella. Hän väitteli tohtoriksi Turun yliopistossa 2003, ja toimii mediakulttuurin dosenttina Tampereen yliopistossa sekä elokuva- ja televisiotutkimuksen sekä naistutkimuksen dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut suomalaisen elokuvan ja television historiaa, sukupuolen ja vallan kysymyksiä mediassa, uutta kotimaista dokumenttielokuvaa, ruotsinsuomalaisuuden kertomuksia sekä medioituja tunnekulttuureita. Parhaillaan hän kirjoittaa Koneen säätiön rahoittamaa tutkimusta intiimin estetiikasta Jörn Donnerin elokuvissa 1963–1973. Julkiseen keskusteluun Koivunen osallistuu paitsi asiantuntijana myös kirjoittamalla kolumneja Hufvudstadsbladetiin, Tiedetoimittajat.fi-blogistina ja tviittaamalla (@anukoivunen).

”Radion ja television kansalliset julkisuudet”

Osatutkimuksessa selvitetään radion ja television roolia kansallisen julkisuuden muokkaamisessa ja ylläpitämisessä Suomessa ja Ruotsissa, ja siten broadcasting-muodon (yleisradio, rundradio) merkityksiä Tony Judtin ”kansallisvaltioiden kulta-ajaksi” kutsumalle sodanjälkeiselle aikakaudelle. Koivusen tutkimuksen keskiössä on draamatuotanto, jolla historiallisesti on ollut tärkeä rooli public service -mediassa, ei vain Suomessa ja Ruotsissa, vaan myös Iso-Britanniassa, Tanskassa ja Saksassa. Radio- ja tv-draama on ruumiillistanut ajatusta yleisradiosta kulttuuri-instituutiona, minkä lisäksi sillä on ollut keskeinen tehtävä voittaa yleisöjen luottamus ja pitää heistä kiinni lupamaksajina. Aineistonaan draamatuotantoja, julkisia keskusteluja, ohjelmakarttoja ja kerättyjä tv-muistoja Koivunen selvittää, miten yleisradiot Suomessa ja Ruotsissa yhtäältä tuottivat kansallisen poliittisen ja kulttuurisen julkisuuden (kansankoti, kansakunta) ja toisaalta välittivät ja medialisoivat kansalaisten paikkaa ja suhdetta maailmaan 1950-luvulta 1980-luvulle. Näin draamatuotantoja tarkastellaan poliittisten konfliktien ja kompromissien näyttämönä ja käsittelynä. Tavoitteena on syventää ymmärrystä kansakuntaisuuden ja demokratian suhteista ja suomalaisen ja ruotsalaisen julkisuuden historiallisista samankaltaisuuksista ja eroista.

Yhteystiedot

Anu Koivunen
+358405752760
+46736928466
S-posti: anu.koivunen(at)ims.su.se

Julkaisuja

“The Promise of Touch: turns to affect in feminist film theory”. In Laura Mulvey & Anna Backmann Rogers (eds) Feminisms. The Key Debates Vol. 5. Amsterdam: Amsterdam University Press (forthcoming 2015).

“Hela folkets teater? Televisionsteatrarna i Finland från 1960-talet till 1980-talet Hela folkets teater? Televisionsteatrarna i Finland från 1960-talet till 1980-talet”. In: Juhani Wiio (ed.) Den finska televisionens milstolpar. Program och programproduktion under fem årtionden. Göteborg: Nordicom, 2014, 165–175.

“Uncanny motions: facing death, morphing life” in Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media and Culture 35:2 (Spring 2013), 248–262.

“Talking Heads, Imagined Communities: Steam of Life and the Affective Politics of Intimate Documentary”, Journal of Scandinavian Cinema, 2:2, 2012, 97–112.

“Force of Affects, Weight of Histories in Love is a Treasure (2002). In: Carnal Aesthetics: Transgressive Body Imagery and Feminist Politics, edited by Bettina Papenburg and Marta Zarzycka. London: I.B. Tauris, 2012, 89–101.

“Party Apps and Other Citizenship Calls”, in Moving Data. The iPhone and My Media, edited by Pelle Snickars & Patrick Vonderau. Columbia University Press 2012, 223–237.

“An Affective Turn? Reimagining the subject of feminist theory”, in Marianne Liljeström & Susanna Paasonen (eds) Disturbing Differences: Working with Affect in Feminist Readings. London: Routledge 2010, 8-28.

“Confessions of a Free Woman: telling feminist stories in postfeminist media culture”, Journal of Aesthetics & Culture, Vol. 1, 2009 DOI: 10.3402/jac.v1i0.4644

“Soulfulness, Sichtbarkeit and the Sexual Politics of National Cinema”, in Tytti Soila (ed.): Stellar Encounters: Stardom in Popular European Cinema (London: John Libbey Publ, 2009.), 2009.)

“Do you remember Monrépos?: Melancholia, Modernity and Working-Class Masculinity in The Man Without a Past (Aki Kaurismäki 2002)” in Claire Thomsen (ed.) Northern Constellations.New Readings in Nordic Cinema. London, Norvik Press 2006, 133-148.

Performative Histories, Foundational Fictions. Gender and Sexuality in Niskavuori Films. Studia Fennica Historica. Finnish Literature Society, Helsinki, 2003. 425 s. Doctoral dissertation.