Ainur Elmgren (synt. 1979) toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopistolla. Hän väitteli historiassa Lundin yliopistolla 2008. Väitöskirja käsitteli stereotypioita, kansallisia identiteettejä ja historian käyttöä Suomessa 1920- ja 1930-luvulla. Hän on sittemmin osallistunut käsitehistoriallisiin tutkimusprojekteihin Helsingin yliopistolla, kuten Nordic Openness ja The Political Rhetoric of Isms, muun muassa julkaisuilla populismista Pohjoismaissa. Euroopan tutkimuksen verkoston tutkijana hän on myös saanut rahoitusta Koneen säätiöltä omalle projektille kommunismista poliittisena identiteettinä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Kansallinen kosmopoliitti

Ainur Elmgren on aikaisemmin laatinut elämäkertaa toimittaja ja julkaisija Erkki Valasta kaksikielisenä julkisena intellektuellina joka kyseenalaisti kansallisvaltion ideologisia rajoja. Tämän projektin kehyksissä hän tutkii Valan yhteyksiä Pohjoismaihin ja niiden ulkopuolelle, sekä hänen aatteellista vaellustaan ”kansallisesta kosmopoliitista” paneurooppalaisine harrastuksineen EEC-vastustajaksi marxilaisuuden ja sosialismin perustein toisen maailmansodan jälkeen. Valan toiminta asetetaan asiayhteyteensä tutkimalla julkisia keskusteluja ja kamppailuja sananvapauden rajoista hänen aikakautenaan, sekä kansainvälisten yhteyksien ja geopoliittisen ajattelun merkityksestä toisinajattelijoille ja sopeutujille.

Yhteystiedot

ainur.elmgren@iki.fi
+358(0)401946999
Eurooppa-tutkimuksen verkosto
PL 54
00014 Helsingin yliopisto

Julkaisut

Elmgren, A (2015), ‘The Nordic Ideal: Openness and Populism According to the Finns Party’. N Götz & C Marklund (eds), The Paradox of Openness Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus, 6, International Studies in Sociology and Social Anthropology, no. 126, Brill 2015, s. 91-119.

Elmgren, A (2013), ‘Power and Society in Finland: Change and Continuity’. Journal of Contemporary European Studies, vol 21, no. 3, pp. 397-412.

Elmgren, A (2013), ‘The Jesuit Stereotype: An Image of the Universal Enemy in Finnish Nationalism’. in YM Werner & J Harvard (eds), European Anti-Catholicism in a Comparative and Transnational Perspective. European Studies, vol. 31, Rodopi, Amsterdam – New York, pp. 191-205.

Elmgren, A (2008), Den allrakäraste fienden: Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939. 1 edn, Sekel Förlag, Lund.

Elmgren, A (2006), ‘Den allrakäraste fienden – Sverige som hot och hopp i mellankrigstidens Finland’. in K-G Karlsson, E-H Ulvros & U Zander (eds), Historieforskning på nya vägar. Nordic Academic Press, Lund.