Eva Blomberg
Janne Holmén
Petri Karonen
Anu Koivunen
Henrik Meinander
Tornjörn Nilsson
Jari Ojala
Matti Roitto
Oula Silvennoinen
Kjell Östberg