Helsingin Sanomissa ilmestyi tänään (22.3.2015) vaasalaisen yrittäjän, KTM Harri Valkaman mielipidekirjoitus, jossa hän esitti eduskunnassa työskenteleville ”pääsyvaatimukseksi” korkeakoulututkintoa ja vähintään viiden vuoden työkokemusta muualta kuin politiikan alalta.

Näin vaalien alla kaikenlainen keskustelu politiikasta ja sen osa-alueista lienee paikallaan ja tarpeellista, jos se suinkin herättää kansalaisissa mielenkiintoa politiikkaa ja vaaleja kohtaan. Silti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden merkitystä ja arvoa demokratian vahvistajana ei saa unohtaa missään tilanteessa. Lisäksi on hyvä tutustua Suomen perustuslakiin ja sen voimassa oleviin määräyksiin vaalioikeudesta.

Kansanedustuksen alalla vaalioikeutta rajoitettiin Suomessa viimeksi 110 vuotta sitten, kun suuriruhtinaskunnassa oli vielä käytössä jokseenkin kaikkialla muualla vanhentuneena hylätty nelisäätyjärjestelmä. Sen mukaisesti keisarin alamaiset valitsivat aatelis-, pappis-, porvaris- ja talonpoikaissäätyyn edustajansa – tosin osa valituiksi tulleista miehistä pääsi mukaan päätöksentekoon itseoikeutetusti ja ilman turhia valintaprosesseja.

Suomen perustuslaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731)